آرشیو مطالب : والیبال

مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش شد

مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش شد

حضور افشاردوست در جلسه AVC

حضور افشاردوست در جلسه AVC
برای حضور در والیبال؛

محمدرضا داورزنی استعفا كرد

محمدرضا داورزنی استعفا كرد

محمدجواد معنوی نژاد سایپایی شد

محمدجواد معنوی نژاد سایپایی شد
ثبت نام در انتخابات والیبال بدون استعفا از وزارت ورزش

خلف وعده داورزنی!

خلف وعده داورزنی!
مرکز اسپرت مرکز اسپورت