مستجاب الدعوه در گزارش مركز اسپرت:

چون مچ گرفته ام آدم بد دوومیدانی شده ام

چون مچ گرفته ام آدم بد دوومیدانی شده ام

به گزارش مركز اسپرت مسئول امور مجامع فدراسیون ها در واكنش به انتقاداتی كه در مورد او و اقداماتش برای دوومیدانی مطرح شده، اظهار داشت: چون مچ گرفته ام، آدم بد شده ام درحالیكه برای این رشته تصمیمات ثواب گرفته ایم.به گزارش مركز اسپرت به نقل از مهر، انتقاداتی كه حمیدرضا فردین پور نایب رییس پیشین فدراسیون دوومیدانی در مورد مهدی مستجاب الدعوه بازرس این فدراسیون و یكی از ۱۵ كاندیدای تائید صلاحیت شده برای حضور در انتخابات مطرح كرده، واكنش وی را به همراه داشت.
وی كه مسئولیت امور مجامع فدراسیون های ورزشی در وزارت ورزش را بر عهده دارد، تاكید دارد كه تمام اقدامات و فعالیت هایش بر مبنای مرجع قانونی به نام اساسنامه فدراسیون های ورزشی است كه مصوبه هیات وزیران را دارد.
این منتقد كاره ای نیست
مهدی مستجاب الدعوه در گفتگو با خبرنگار مهر با طرح این سوال كه «آقای فردین پور در چه جایگاهی چنین صحبت هایی را مطرح كرده است؟»، اظهار داشت: وی هیچ ارتباط كاری و اجرایی با فدراسیون دوومیدانی ندارد. نه مربی یا كارمند فدراسیون است، نه جزو كاندیداها بشمار می رود و نه در هیات رئیسه یا مجمع جایگاهی دارد. اگر وی كاره ای بود و صحبت هایش تاثیری داشت، می توانستیم با آن كنار بیایم اما نمی دانم بر مبنای كدام جایگاه و مسئولیتش اظهار نظر كرده است.
او حرف های مجید كیهانی را می زند
وی افزود: البته كه وی انسانی كاملاً محترم و مودبی است اما این فاكتورها برای حضور یك فرد در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها و حتی اظهارنظرهای اینچنینی ملاك عمل نیست. من اطمینان دارم كه صحبت های مطرح شده از سوی آقای فرودین پور، صحبت های خودش نیست. صحبت های مجید كیهانی است. او (كیهانی) حرف ها و انتقاداتش را با جلو انداختن وی (فردین پور) مطرح می كند وگرنه چرا پیش از این از آقای فردین پور هیج مصاحبه و حرفی نشنیده بودیم و ندیده بودیم.
بازرس قانونی فدراسیون هستم
مسئول امور مجامع فدراسیون ها در ادامه و برای پاسخ به انتقادهایی كه از او و چگونگی فعالیت هایش در راتباط با فدراسیون دوومیدانی مطرح گردیده است، اظهار داشت: من بازرس قانونی فدراسیون هستم. مطرح كردن یك سری صحبت ها خنده دار است وقتی می توان برای اثبات صحت و درستی كار به مرجع قانونی اشاره نمود. اصلاً از دلِ این صحبت ها می توان تمسخر را پیدا كرد.
كنار رفتنم فقط در حیطه اختیارات مجمع است
مستجاب الدعوه با اشاره به اینكه ماده ۱۴ اساسنامه فدراسیون های ورزشی به صراحت نحوه انتخاب بازرس را بیان و وظایف او را تشریح كرده است، از اصطلاح «گوشت به دست فرد نمی رسد، اَخ شده» بهره برد و خاطرنشان كرد: اینكه من كماكان این مسئولیت را عهده دار باشم یا آنرا واگذار كنم در حیطه اختیارات مجمع است نه رئیس و نایب رئیس.
منتقدی كه مدارك بدون مصوبه امضا می كرد!
مشاور امور مشترك فدراسیون های ورزشی در معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای با اشاره به دوره نایب رئیسی حمیدرضا فردین پور در فدراسیون دوومیدانی خاطرنشان كرد: این آقا همان دوران مداركی را امضا می كرد كه مصوبه مجمع نداشت. البته در این كار تنها نبود. دبیر وقت فدراسیون هم همراهی او بود. نمی دانم چرا آن زمان حرفی از این آقا شنیده نمی شد؟!
همه تصمیمات سال های گذشته دووومیدانی زیر سوال است
كاندیدای انتخابات فدراسیون دوومیدانی همینطور خاطرنشان كرد: در بسیاری موارد مجمع به اعضای هیات رئیسه اختیار تام می دهد كه در مورد موارد كلان فدراسیون تصمیم گیری شود. البته تركیب اعضای هیات رئیسه با ۹ نفر كامل و قانونی می باشد با این اوصاف تمام تصمیم گیری های سال های گذشته فدراسیون دوومیدانی زیر سوال می رود چون كه تركیب هیات رئیسه كامل و قانونی نبود. پس چطور موضوعی را مصوب می كردند؟!
برای عرضه گزارش به مجمع از سه گزارش استفاده می كنم
ایشان در ادامه در مورد چگونگی تهیه گزارش هایش بعنوان بازرس برای عرضه در مجمع توضیح داد. وی با تاكید بر اینكه بعنوان بازرس قانونی فدراسیون مسئولیت هایی دارد، اظهار داشت: حرف قانونی می زنم نه كمتر و نه بیشتر؛ من بعنوان بازرس و به استناد گزارش حسابرس مستقل فدراسیون، گزارش خویش را به مجمع عرضه می دهم. یكسری گزارش هم كه طبق اساسنامه فدراسیون های ورزشی در حیطه وظایف و اختیارات بازرس است را از فدراسیون دریافت می كنم. گزارشی هم از خزانه دار به دستم می رسد. اینها را با هم مقایسه می كنم.
به كارهای خلاف اشاره مستقیم نمی شود
مستجاب الدعوه در این رابطه افزود: پس از مقایسه گزارش ها مشخص می شود كجای كار غلط یا درست بوده است. در مورد موارد اشتباه هم با صراحت نمی گوییم كه خلافی شده است بلكه شیوه كاری دیگری را پیشنهاد می نماییم.
به جلسات هیات رئیسه می روم و مانع تصمیمات غیرقانونی می شوم
مسئول امور مجامع فدراسیون های ورزشی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه بعنوان بازرس در جلسات هیات رئیسه فدراسیون دوومیدانی شركت می كنم و اجازه نمی دهم تصمیمات غیرقانونی اتخاذ شود، به انتقاداتی كه در مورد همین حضورش مطرح شده پاسخ داد و اظهار داشت: چطور در زمان ریاست كیهانی حضورم مشكلی نداشت اما الان كه شرایط بحرانی است، نباید در جلسات شركت داشته باشم. اتفاقات باید باشم تا تصمیمات قانونی گرفته شود.
تصمیمات «ثواب» برای دوومیدانی گرفتیم
بازرس فدراسیون دوومیدانی تصریح كرد: نتیجه این حضورها این شده كه تصمیمات «ثواب» برای دوومیدانی اتخاذ شده است. طوریكه از بیت المال و ورزشكار و مربی هیچ حقی تضییع نشده است. تمام تصمیمات را در قالب مقررات گرفتیم.
به نفع یك كاندیدا كنار می روم
او همینطور در مورد كاندیدا شدن خود برای انتخابات فدراسیون دوومیدانی اظهار داشت: من فقط ثبت نام كرده ام. در مجمع حاضر می شوم اما اگر شرایط وجود داشته باشد به نفع یكی از كاندیداها كنار خواهم رفت. در واقع برنامه ام این است.
اجرای قانون برای برخی شبهه و ابهام دارد
این مقام مسئول در وزارت ورزش همینطور در مورد صحبت های مطرح در مورد مجمع عمومی فدراسیون دوومیدانی و اینكه مقرر است قبل از انتخابات این فدراسیون برگزار شود، اظهار داشت: مگر من باید زمان مجامع را مشخص كنم؟ در این مورد هم به اساسنامه فدراسیون های ورزشی استناد می كنم كه بر برگزاری سالیانه مجمع عمومی فدراسیون ها تاكید دارد. اگراجرای قانونی برای برخی شبهه و ابهام دارد كه دیگر مشكلِ ما نیست.
ریاست هیات استانی شرط كاندیدا شدن نیست
مستجاب الدعوه همینطور در مورد انتقاد نایب رییس پیشین فدراسیون دوومیدانی در مورد اینكه برای ورود به انتخابات این فدراسیون رد صلاحیت شد، تصریح كرد: وزارت وزرش بر مبنای آیین نامه شرایط احراز داوطلبین عمل می كند. تبصره ۲ ماه ۶ این آیین نامه ۸ فاكتور برای كاندیداها تعریف كرده است. طبق تشخیص كمیسیون تطبیق آقای فرودین پور طبق این تبصره و ماده فاقد صلاحیت مدیریتی لازم بوده اند. البته وی رئیس هیات استانی بوده اند اما این مسئولیت جزو شاخصهای موردنظر نبوده است.
چون مچ گرفته ام، آدم بد شده ام
مشاور امور مشترك فدراسیون های ورزشی در معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای تصریح كرد: من در خانواده ام تربیت شدم سپس وارد جامعه شدم نه اینكه فقط بزرگ شده بود و رها شده باشم. تمام اقداماتم بر مبنای قانون است و لاغیر؛ حالا هم چون مچ گرفته ام آدمِ بد شده ام.
دستِ غیب
وی خاطرنشان كرد: حال ما و نتیجه كارهای عقلانی و قانونی كه انجام داده ایم مصداق این بیت شعر حافظ است كه می گوید: «مدعی خواست كه آید به تماشاگه راز / دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد»
حرف هایم را پس می گیریم اگر...
وی به یك موضوع دیگر هم اشاره نمود و اظهار داشت: آقای فرودین پور سه سال نایب رییس فدراسیون و خبره دوومیدانی بود. نمی دانم چرا طی آن سال ها هیچ مصاحبه و حرفی از وی و در جهت گسترش و تعمیم دوومیدانی ندیدیم. اگر وی از سه سال نایب رئیسی در فدراسیون فقط ۱۲ مصاحبه یعنی به اندازه ماهی یك مرتبه در طول یك سال داشته باشد، من این مصاحبه و حرف هایم را پس می گیرم.


منبع:

1398/12/01
13:30:53
5.0 / 5
4395
تگهای خبر: تیم , فدراسیون , قهرمانی , ورزش
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
لینک دوستان مركز اسپرت
مرکز اسپورت