آرشیو مطالب : پرسپولیس

جدال شاگرد و استاد در اهواز

جدال شاگرد و استاد در اهواز
انصاری فرد:

مسیرهای جایگزین و سودآورتری برای جبران حق پخش داریم

مسیرهای جایگزین و سودآورتری برای جبران حق پخش داریم

روزگار سرخابی ها، گشایش پس از تنگنا

روزگار سرخابی ها، گشایش پس از تنگنا
در پی انتصاب های جدید مدیرعامل استقلال در این باشگاه

شهرت طلب هستید؟ به استقلال بیایید!

شهرت طلب هستید؟ به استقلال بیایید!

مهاجری: با بازیكنان اصلی مقابل شهرخودرو بازی می نماییم

مهاجری: با بازیكنان اصلی مقابل شهرخودرو بازی می نماییم

خطیبی: مثل شاهین زخم خورده بودیم، بازی شش امتیازی را بردیم

خطیبی: مثل شاهین زخم خورده بودیم، بازی شش امتیازی را بردیم

واكنش علیپور به انتقادات: برخی اتفاقات افتاده كه نمی خواهم بازش كنم

واكنش علیپور به انتقادات: برخی اتفاقات افتاده كه نمی خواهم بازش كنم

پرافتخارترین باشگاه تاریخ فوتبال جهان

پرافتخارترین باشگاه تاریخ فوتبال جهان
لینک دوستان مركز اسپرت