آرشیو مطالب : استقلال

بادران صدر را از دست داد، شهرداری تبریز كماكان قعرنشین باقی ماند

بادران صدر را از دست داد، شهرداری تبریز كماكان قعرنشین باقی ماند

دوربین های امنیتی استادیوم ها كه نمی بینند یا همه چیز را نمی بینند!

دوربین های امنیتی استادیوم ها كه نمی بینند یا همه چیز را نمی بینند!

به ایتالیایی ها بگو دروغ نگویید!

به ایتالیایی ها بگو دروغ نگویید!
لینک دوستان مركز اسپرت