مطالب مركز اسپرت

ادامه اردوی آماده سازی كمانداران ریكرو و كامپوند در تبریز و قزوین

ادامه اردوی آماده سازی كمانداران ریكرو و كامپوند در تبریز و قزوین
مهر در گزارشی بررسی كرد؛

كمبود مدیر متخصص و ضعف بزرگ وزارت ورزش

كمبود مدیر متخصص و ضعف بزرگ وزارت ورزش

ویدال به اینتر پیوست

ویدال به اینتر پیوست

بدبیاری تنها سواركار المپیكی پاكستان

بدبیاری تنها سواركار المپیكی پاكستان
شهرخودرو صفر - الهلال صفر

نخستین امتیاز آسیایی تاریخ شهرخودرو

نخستین امتیاز آسیایی تاریخ شهرخودرو

هزینه های ارزی و ریالی كمیته ملی المپیك برای كمك به ورزشكاران

هزینه های ارزی و ریالی كمیته ملی المپیك برای كمك به ورزشكاران
بازیكن الشرطه:

می خواهیم از اعتبار فوتبال عراق دفاع نماییم

می خواهیم از اعتبار فوتبال عراق دفاع نماییم
صادقی :

لیگ والیبال بانوان با عنایت به وضعیت كرونا برنامه ریزی شده است

لیگ والیبال بانوان با عنایت به وضعیت كرونا برنامه ریزی شده است

رئیس كمیته ملی المپیك عزادار شد

رئیس كمیته ملی المپیك عزادار شد

این همه تناقض از كجا می آید؟

این همه تناقض از كجا می آید؟
مرکز اسپرت
لینک دوستان مركز اسپرت
مرکز اسپورت